BigONE sẽ xóa cặp giao dịch SGB / USDT và ngừng dịch vụ gửi tiền SGB.

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.